Panda Ghost’s Revenge 2.0 high scores
 playerscore
1seek~nyc35065
2Maura Mor...29045
3Testing 4713445
42CrazyCli...9760
5ChicMic310
6Sahil100
Panda Ghost’s Revenge 2.0 Speed Racer Fastest Pandas
 playerscore
1_time_hun...0:47:78
2pv5.240:49:49
3seek~nyc1:5:49
4Rohan14:15:59
5Young_C15:35:59
6Serena17:14:10
Panda Ghost’s Revenge
 playerscore
1busymgmt87235
2Linastatu...86500
3ninasu901...84565
42CrazyCli...77450
5芮芮071472765
6KKinG$2271140
7arjun PRO70105
8Chan yin ...68140
9Varun CM67760
10Kezele Of...67655